KİŞİSEL
Bloglarım

Blog style 2

View Model Kullanımı

View da bazı bölümlerde gerekli dinamik verileri çekmek için viewData yada ViewBag kullanmamız gerekebilir.